فرشته ای به نام آراد....

 

وزن و قد طبیعی کودکان در سنین مختلف :

 

*وزن : 5/3 کیلو گرم در زمان تولد ، 10 کیلو گرم در یک سالگی

20 کیلو گرم در پنج سالگی ، 30 کیلو گرم در ده سالگی ، متوسط

افزایش وزن روزانه : 20 تا 30 گرم در سه تا چهار ماه اوّل ،15

تا 20 گرم در باقی مانده یکسال اوّل ،افزایش وزن متوسط سالیانه:

2250 گرم از دو سالگی تا بلوغ

*قد : 50 سانتی متر در هنگام تولّد ، 75 سانتی متر در هنگام یک سالگی

90 سانتی متر در هنگام سه سالگی ،100 سانتی متر در هنگام چهار

سالگی ، متوسط افزایش سالیانه قد : 4 سانتی متر از چهار تا هفت سالگی

تا بلوغ.

*دور سر : 35 سانتی متر در هنگام تولّد ،میز ان افزایش دور سر :

1 سانتی متر در هر ماه در سال اوّل ( دو سانتی متر در هر ماه

 در 3 ماه اوّل و سپس آهسته تر ) و 10 سانتی متر در باقی عمر.

 

(هفته نامه سلامت )

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 9:59  توسط atefeh.soori  |